Přeskočit navigaci

  • Geodézie GEOSmar s.r.o.Náš tým zajišťuje komplexní služby v oblasti geodézie, zeměměřictví, kartografie, projekční a poradenské činnosti a služby v oblasti katastru nemovitostí.Geodézie a geodetické práce
  • Špičkové vybavení Pro sběr dat v terénu je firma vybavena geodetickými přístroji špičkové japonské firmy TOPCON, u kterých jsou dodržovány pravidelné servisní kontroly a kalibrace. Geodézie a geodetické práce
  • Odborné poradenstvíPoskytujeme poradenství v oblastech katastru nemovitostí, geodézie a ostatních příbuzných oborech. Naše odbornost je zaručena dlouholetou praxí v oboru. Geodézie a geodetické práce

Kde nás najdete:

GEOSmar s.r.o.

Metelkova 1852
Kuřim
664 34

Office:
budova Komerční banky,
dveře 214
Nám. Komenského 124
Tišnov
666 01

GSM: +420 603 370 875
Tel./Fax.: +420 549 210 325
E-mail: info(zavinac)geosmar.cz

Geodetické práce pro účely katastru nemovitostí

Geometrický plán pro vyznačení budovy, rozdělení pozemku

Důvody pro vypracování geometrického plánu jsou různé. V dnešní hektické době je však nejčastějším důvodem pro jeho vznik zajištění potřeby kvalitního bydlení jednotlivce.

Výstavba každého rodinného domu začíná výběrem místa a parcely, na které bude nový dům stát. Pro oddělení části parcely z většího celku je zapotřebí vypracovat geometrický plán. Geometrický plán vypracovaný geodetem je podkladem pro sepsání kupní, popřípadě darovací či jiné smlouvy mezi jednotlivými smluvními stranami.

S výběrem vhodného pozemku i s přípravou všech ostaních podkladů vám rádi pomohou a poradí naši spolupracovníci, zabývající se geodetickou a realitní činností. Poradí vám s přípravou podkladů, vypracují veškeré materiály a pomohou zajistit plynulý průběh celého řízení na katastrálním úřadě.

Po výběru a koupi parcely je zapotřebí udělat odhad příslušné nemovitosti a tím splnit svoji zákonnou povinnost. S tímto krokem vám pomůže náš odhadce, pracující v dané oblasti.

Dalším krokem k přípravě stavby je vypracování geodetických podkladů pro projekční kancelář. Naše převážně geodetická firma spolupracuje se zavedenými projekčními a architektonickými kancelářemi, které mohou splnit i ty nejnáročnější požadavky svých klientů.

Po vypracování projektové dokumentace a obdrženém stavebním povolení přichází opět geodetická kancelář a jejím úkolem v tomto případě je vytyčení samotné stavby v terénu. Vytyčení stavby od odborného geodeta vyžadují příslušné stavební úřady a bývá často podmínkou úspěšné kolaudace stavby.

Po vytyčení stavby začínají samotné stavební práce. Na samotnou stavbu je zapotřebí vynaložit nemalé finanční prostředky a s tím vyvstává nutnost zajistit financování stavby ať již úvěrem hypotéčním nebo úvěrem ze stavebního spoření. K tomuto účelu je zapotřebí vyhotovit geometrický plán pro vyznačení budovy v katastru nemovitostí, zde opět nastupuje odborný geodet, geodetické zaměření stavby a vypracování potřebného geometrického plánu.

V celém tomto průběhu poskytujeme komplexní služby a snažíme se vycházet vstříc přáním a potřebám jednotlivých klientů.

Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene

Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene slouží k zápisu práva, které omezuje vlastníka pozemku ve prospěch někoho jiného. Může jít o vyznačení trasy vedení inženýrských sítí přes soukromý pozemek, právo přístupu na sousední pozemek, atd.

Geometrický plán pro doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem

Tímto plánem doplníme do aktuální katastrální mapy pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem (mapy PK, mapy EN, mapy GP). Zajistíme tak jeho přesnou polohu, zpřesníme výměru a předejdeme případným vlastnickým či jiným sporům.

Vytyčení vlastnické hranice

Vytyčením hranice pozemků se obnovují v terénu neznatelné hranice a stabilizují se pevnými nadzemními znaky (železná trubka, geoharpon, hřeb...).

Na začátek stránky