Přeskočit navigaci

  • Geodézie GEOSmar s.r.o.Náš tým zajišťuje komplexní služby v oblasti geodézie, zeměměřictví, kartografie, projekční a poradenské činnosti a služby v oblasti katastru nemovitostí.Geodézie a geodetické práce
  • Špičkové vybavení Pro sběr dat v terénu je firma vybavena geodetickými přístroji špičkové japonské firmy TOPCON, u kterých jsou dodržovány pravidelné servisní kontroly a kalibrace. Geodézie a geodetické práce
  • Odborné poradenstvíPoskytujeme poradenství v oblastech katastru nemovitostí, geodézie a ostatních příbuzných oborech. Naše odbornost je zaručena dlouholetou praxí v oboru. Geodézie a geodetické práce

Kde nás najdete:

GEOSmar s.r.o.

Metelkova 1852
Kuřim
664 34

Office:
budova Komerční banky,
dveře 214
Nám. Komenského 124
Tišnov
666 01

GSM: +420 603 370 875
Tel./Fax.: +420 549 210 325
E-mail: info(zavinac)geosmar.cz

Inženýrská geodézie

Geodetické podklady pro výstavbu

Před výstavbou většiny objektů je zapotřebí provést geodetické zaměření stávající situace. Tzn.zaměřit výškové poměry stavebního pozemku, zaměřit povrchové znaky stávajících inženýrských sítí, návaznost na sousední objekty, komunikace a příjezdové cesty.

Zaměření skutečného provedení stavby

U větších staveb a staveb občanského využití se provádí zaměření skutečného provedení stavby. Toto zaměření zachycuje skutečný stav nově vybudovaných stavebních objektů, terénních úprav a veškerých změn oproti původnímu stavu.

Zaměření se využívá pro kontrolu správnosti a přesnosti provedení stavby a dále se jeho digitální forma zachycuje do GIS systémů jednotlivých správců.

Vytyčení stavebních objektů

Každé větší či menší stavbě předchází vytyčení její přesné polohy v terénu. U většiny staveb je nezbytná přítomnost geodeta, který využívá přístroje schopné vyměřit přesnou plošnou i prostorovou polohu stavebního objektu.

Tvorba účelových map

Účelové mapy se vyhotovují pro lokality většího rozsahu. Jejich obsahem je zaměření stávajícího stavu dané lokality a používají se pro projektovou dokumentaci, studie budoucího využití území, správu majetku atd.

Zaměřování a dokumentace podzemního vedení

Kontrolní měření

Během vystavby stavebního díla provádíme kontrolní měření přesnosti a správnosti výstavby.

Na začátek stránky