O firmě GEOSmar s.r.o.

Geodetické práce a geometrické plány

Společnost GEOSmar s.r.o. je společnost zabývající se zeměměřictvím, geodézií, kartografií, projekční a poradenskou činností a službami spojenými s katastrem nemovitostí.

Kompletní servis pro stavební, projekční a realizační část výstavby

Pomocí týmu externích spolupracovníků a expertů se snažíme zajistit komplexní služby nejen v daných oblastech, ale zajišťujeme kompletní servis pro stavební, projekční a realizační část výstavby objektů a úzce spolupracujeme s realitními kancelářemi, které pomáhají zprostředkovat případný prodej, poskytují právní a poradenské služby týkající se nemovitostí.

Geodetické práce
Geodetické práce

Odborné poradenství

Naše firma poskytuje i poradenství v oblastech katastru nemovitostí, geodézie a ostatních příbuzných oborech. Vysoká odbornost je zde zajištěna kompetentními osobami s dlouholetou praxí v oboru.

Našim cílem je Vaše spokojenost

Hlavním cílem společnosti je především spokojenost zákazníka. Snažíme se vyplnit přání jednotlivců i velkých společností k jejich maximální možné spokojenosti. Naše služby v oblasti geodézie se zakládají na dlouhé odborné praxi geodetů a externích spolupracovníků a jsou na úrovni srovnatelné s velkými renomovanými geodetickými firmami. Výhodou oproti nim je však větší míra pružnosti a flexibility při zpracování zakázek. To se projeví například v rychlosti vyhotovení geometrického plánu, nebo při vypracování geodetických podkladů pro projekční činnost nebo podkladů pro kolaudační rozhodnutí.

Špičkové vybavení

Pro sběr dat v terénu je firma vybavena geodetickými přístroji firem TOPCON, TRIBLE, robotizovanou stanicí GEOMAX a GNSS aparaturou CHC I80, u kterých jsou dodržovány předepsané servisní kontroly. Pro kancelářské zpracování je využíván grafický a výpočetní geodetický software GEUS který umožňuje konverzi dat do grafických systémů jako Microstation, AUTOcad, Kokeš, atd.

Reference

Státní organizace:

 • spolupráce na komplexních pozemkových úpravách
 • vytyčování hranic pozemků pro Pozemkový fond
 • geometrické plány pro Lesy České republiky, s.p.
 • Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A. Komenského
 • geometrické plány pro UZSVM
 • zaměření vodoměrných stanic a pramenů pro Český hydrometeorologický ústav

Stavební geodetické práce pro firmy:

 • EMBRA s.r.o.,
 • BLOCK a.s.
 • ČD - Telematika a.s.
 • DOMOPLAN, a.s.
 • Gardenline s.r.o.
 • IMOS development, investiční fond s proměnným zákl. kapitálem,a.s.
 • Porr a.s.
 • PS BRNO, s.r.o.
 • PSG a.s.
 • PSG Construction a.s.
 • R.C.P.R. - Reality, s.r.o.
 • RIGI stavební společnost, s.r.o.
 • S u b t e r r a a.s.
 • STAVOPROGRES BRNO, spol. s r.o.
 • ŽPSV s.r.o.
 • a další

Podklady pro architektonické kanceláře:

 • FRAZPET s.r.o.
 • ATELIER RAW s.r.o.
 • SMV projekt, s.r.o.
 • Ing. arch. David Prudík
 • Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.
 • Tomáš Dvořák architekti s.r.o.
 • Ateliér Němec, s.r.o.
 • ADAM architects, s.r.o.
 • ARCHICON, s.r.o.
 • a další

Reference:

 • SKIPARK Filipovice, s.r.o.
 • Synthon, s.r.o.
 • TISK CENTRUM s.r.o.
 • Čokoládovny Fikar, s.r.o.
 • OPTICONTROL, s.r.o.
 • VELSBIKE s.r.o.
 • Balónky, s.r.o.
 • DE JONG LIFTEN CO, s.r.o.
 • Gardenline s.r.o., vrchnostenské zahrady Pernštejn
 • PHARMA PARK CR s.r.o.
 • a další